Rönesans Çelik
Kalite Politikamız

Çelik  imalatı ve montajını yapan firmamız aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimser;

  • Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kabul edilmiş değer ve standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak.
  • Tüm çalışanlarımıza kalite, iş güvenliği ve çevre bilincini yaymak. Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak.
  • Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını her aşamada gerçekleştirerek maliyetleri azaltmak, israf ve ziyanı önlemek
  • İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci sağlamak
  • Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın, firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamak.

RÖNESANS ÇELİK  YÖNETİMİ sisteminin ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun ve sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda kurulması ve yönetimi konusunda, gereken kaynakları tahsis etmek konusunda kararlıdır. Bu ilkeler firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.